Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Przedmiot zamówienia: „Świadczenie pomocy prawnej dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bieruniu” nie podlegającego procedurom Prawa zamówień publicznych.

Zawiadomienie (448KB)

Powrót do góry