Zima 2018/2019 – pomoc osobom bezdomnym

W okresie zimowym warunki atmosferyczne stanowią wyjątkowe zagrożenie dla zdrowia i życia osób bezdomnych, w związku z powyższym podajemy numery telefonów, pod którymi można uzyskać informacje o możliwości pomocy potrzebującym w okresie zimowym na terenie województwa śląskiego.
Informację o możliwościach pomoc w zakresie noclegu i wyżywienia można uzyskać dzwoniąc na

CAŁODOBOWY BEZPŁATNY NUMER 987

Numery alarmowe przydatne w sytuacjach zagrożenia:

  • 997 – POLICJA
  • 986 – STRAŻ MIEJSKA
  • 999 – SŁUŻBY RATUNKOWE
  • 112 – SŁUŻBY RATOWNICZE
  • Całodobowy Ośrodek Dyspozycji z siedzibą w Straży Miejskiej w Bieruniu przy ulicy Jagiełły 1: lina bezpłatna 986, linia płatna 32 216 3727.
  • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bieruniu: (32) 216 21 76.
  • Schronisko dla osób bezdomnych ChSD: Lędziny, ul. Pokoju 37, tel. 514 920 341.

Wykaz jednostek świadczących pomoc osobom bezdomnym znajduje się pod adresem: http://www.katowice.uw.gov.pl/wydzial/wydzial-bezpieczenstwa-i-zarzadzania-kryzysowego/infolinia-dla-bezdomnych. Źródło: Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach, listopad 2018 r.

Powrót do góry