Rodzina 500+

Komunikat w sprawie wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego przyznawanego w ramach ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 2016r., poz.195 )

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bieruniu informuje, iż od dnia 07 marca 2016 r. w siedzibie Działu Świadczeń Rodzinnych i Spraw Alimentacyjnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bieruniu przy ul. Władysława Jagiełły 1 (pok. 019 i 021) będzie można pobierać wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego.

Stosowne druki są również udostępnione na stronie internetowej Ośrodkawww.mops.bierun.pl w zakładce Świadczenia Rodzinne i Fundusz Alimentacyjny/Dokumenty do pobrania

Wypełnione wnioski o powyższe świadczenia będą przyjmowane od dnia 01 kwietnia2016 r. w wyznaczonych godzinach, które zostaną wskazane w odrębnym komunikacie w dwóch punktach zlokalizowanych na terenie Bierunia, tj.:

  • w siedzibie Działu Świadczeń Rodzinnych i Spraw Alimentacyjnych MOPS w Bieruniu przy ul. Władysława Jagiełły 1 (pok. 018 – 021),
  • w siedzibie Sekcji Pracowników Socjalnych MOPS w Bieruniu przy ul. Chemików 139/1.

Ponadto wnioski będą mogły być także składane od dnia 01.04.2016 r. drogą elektroniczną za pomocą systemu teleinformatycznego przy użyciu tzw. profilu zaufanego lub bezpiecznego podpisu elektronicznego.

Jeżeli wniosek zostanie złożony w terminie od dnia 01.04.2016 r. do dnia 01.07.2016 r.świadczenie wychowawcze zostanie przyznane i wypłacone od dnia 01.04.2016r.

Wszelkie informacje w sprawie ustalania prawa do świadczenia wychowawczego udziela Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – Dział Świadczeń Rodzinnych i Spraw Alimentacyjnych, Tel. 32 216 22 96

Powrót do góry