Miesiąc: Maj 2014

Nowa zakładka na stronie MOPS

Informujemy, że na stronie MOPS stworzyliśmy nową zakładkę „Projekt EFS”. W zakładce tej umieszczane będą informacje o Projekcie „Aktywny Bieruń”  realizowanym przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bieruniu oraz ogłoszenia związane z jego realizacją.

Czytaj więcej

Komunikat w sprawie realizacji ustawy z dnia 04 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

Z dniem 15 maja 2014r. weszła w życie ustawy z dnia 04 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz.U. z 2014r. poz. 567) na mocy której osobom, wobec których decyzje o przyznaniu prawa do świadczenia pielęgnacyjnego wygasły z dniem 01 lipca 2013r. na podstawie art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 07 grudnia 2012r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2012r. poz. 1548 z późn.

Czytaj więcej

Zmiana ustawy o świadczeniach rodzinnych

1 maja 2014 r. weszła w życie ustawa z dnia 24 kwietnia 2014 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych. Ustawa podnosi wysokość świadczenia pielęgnacyjnego. Świadczenie przysługuje: matce albo ojcu dziecka, opiekunowi faktycznemu, osobie będącej rodziną zastępczą spokrewnioną (na podstawie przepisów ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej), innej osobie, na której zgodnie z przepisami kodeksu rodzinnego i opiekuńczego ciąży obowiązek alimentacyjny  jeżeli nie podejmą lub zrezygnują z z zatrudnienia 

Czytaj więcej

Powrót do góry