Miesiąc: wrzesień 2015

SWOI SWOIM – WARTO POMAGAĆ

Z myślą o naszych najuboższych mieszkańcach, Pan Sebastian Nowak – ABC „Bieruński Spichlerz” przy współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Bieruniu, organizuje zbiórkę rzeczową dla potrzebujących rodzin zamieszkałych w naszym mieście. Potrzebne nam są: pościel, koce, kołdry, poduszki, ręczniki, art. gospodarstwa domowego, artykuły chemiczne, wyprawka dla niemowląt. Powyższe artykuły prosimy przekazywać do sklepu ABC „Bieruński Spichlerz”, ul. Warszawska 226. W razie

Czytaj więcej

Zaproszenie na bezpłatne zajęcia edukacyjne „Szkoła dla rodziców”

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bieruniu zaprasza na bezpłatne zajęcia edukacyjne „Szkoła dla rodziców”. Oferta skierowana jest do wszystkich rodziców, którzy chcą: nawiązać efektywną współpracę z dzieckiem, modyfikować niepożądane lub nieodpowiednie zachowania dziecka bez stosowania przemocy, wspierać proces usamodzielniania się dziecka, pogłębiać wiedzę na temat skuteczności określonych metod wychowawczych, nabyć umiejętności aktywnego, wspierającego słuchania. Osobą prowadzącą zajęcia będzie specjalista pracy z rodziną, pani

Czytaj więcej

Komunikat w sprawie zmiany z dniem 01 listopada 2015r. kryteriów dochodowych uprawniających do zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami do zasiłków rodzinnych, a także wysokości zasiłków rodzinnych i niektórych dodatków do zasiłków rodzinnych.

Dział Świadczeń Rodzinnych i Spraw Alimentacyjnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bieruniu informuje, iż z dniem 01 listopada 2015r. zmieniają się kryteria dochodowe uprawniające do zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami i będą kształtować się następująco: 674,00 zł 764,00 zł (w przypadku rodziny, której członkiem jest dziecko niepełnosprawne) Pozostałe kwoty kryteriów dochodowych uprawniających do świadczeń rodzinnych i zasiłków dla opiekuna pozostają bez zmian. Z dniem 01 listopada

Czytaj więcej

Powrót do góry