Miesiąc: luty 2016

Rodzina 500+

Komunikat w sprawie wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego przyznawanego w ramach ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 2016r., poz.195 ) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bieruniu informuje, iż od dnia 07 marca 2016 r. w siedzibie Działu Świadczeń Rodzinnych i Spraw Alimentacyjnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bieruniu przy ul. Władysława Jagiełły 1 (pok. 019 i 021) będzie można pobierać wnioski

Czytaj więcej

Ogłoszenie o naborze

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze – podinspektor w Dziale  Świadczeń Rodzinnych i Spraw Alimentacyjnych. Szczegóły w załącznikach Ogłoszenie (334KB) Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (107KB) Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (40KB) Oświadczenie osoby ubiegającej się o zatrudnienie (291KB) Oświadczenie osoby ubiegającej się o zatrudnienie (28KB) Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (292KB) Zgoda na przetwarzanie danych

Czytaj więcej

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bieruniu informuje, że w związku z ogłoszonym zaproszeniem do złożenia propozycji cenowej na wykonanie zadania: „Sprzedaż i sukcesywna dostawa materiałów biurowych dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bieruniu” w oparciu o kryterium ceny została wybrana najkorzystniejsza oferta: LUKA Sp. z o.o., z siedzibą w Katowicach ul. Siemianowicka 7D, 40-301 Katowice. W postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania cenowego zostały złożone cztery oferty niepodlegająca odrzuceniu.

Czytaj więcej

Zawiadomienie

Prokurator rejonowy w Tychach uprzejmie informuje, że w ramach obchodów TYGODNIA POMOCY OSOBOM POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM przypadającym w okresie od 22  do 27 lutego 2016 roku prokuratorzy będą przyjmowali osoby pokrzywdzone w budynku Prokuratury przy ul. Bałuckiego 4 w godz. od 9.00 do 14.00 w celu udzielenia porad prawnych oraz informacji o przysługujących uprawnieniach.

Czytaj więcej

Aktywne wspieranie poprzez skuteczne działanie

Powiat bieruńsko-lędziński przystąpił do realizacji projektu „Aktywne Wspieranie przez Skuteczne Działanie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego. Realizatorem projektu jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lędzinach. Beneficjentami projektu jest powiat bieruńsko-lędzińska, a partnerami projektu jest gmina Imielin i gmina Bieruń. Celem głównym projektu jest zaktywizowanie osób bezrobotnych oraz niepełnosprawnych w sferze zawodowej i społecznej, a w szczególności: wzrost zdolności zatrudnienia, promowanie równości szans i aktywnego uczestnictwa

Czytaj więcej

Zaproszenie do złożenia oferty

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bieruniu zaprasza do złożenia propozycji cenowej na wykonanie zadania: „Sprzedaż i sukcesywna dostawa materiałów biurowych dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bieruniu” nie podlegającego procedurom Prawa zamówień publicznych. Specyfikacja zaproszenia (747KB)

Czytaj więcej

Powrót do góry