Miesiąc: grudzień 2016

Zaproszenie do złożenia oferty

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zadania: „Świadczenie pomocy prawnej dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bieruniu” nie podlegającego procedurom Prawa zamówień publicznych. Specyfikacja (693KB)

Czytaj więcej

Komunikat w sprawie jednorazowego świadczenia przyznawanego na podstawie ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bieruniu – Dział Świadczeń i Spraw Alimentacyjnych informuje, iż od dnia 02 stycznia 2017 r. w pok. 021 będzie można pobrać i złożyć wniosek o ustalenie prawa do świadczenia jednorazowego w kwocie 4.000,00 zł. Stosowne druki zostaną także udostępnione do pobrania na stronie internetowej Ośrodka. Świadczenie to będzie przysługiwało matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka bez względu na dochód. Jednak uzyskanie

Czytaj więcej

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Przedmiot zamówienia: „Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w miejscu zamieszkania” nie podlegającego procedurom Prawa zamówień publicznych. Zawiadomienie (447KB)

Czytaj więcej

Zaproszenie na spotkanie

Dnia 20 grudnia 2016 roku o godz. 16:30 w Kinoteatrze „Jutrzenka” w Bieruniu odbędzie się spotkanie profilaktyczne pt. „NARKOTYKI, DOPALACZE, ŚRODKI ODURZAJĄCE” dla rodziców, nauczycieli oraz wszystkich zainteresowanych. Prelekcję na temat zagrożeń związanych z zażywaniem dopalaczy i środków psychoaktywnych poprowadzi Pan Mariusz Kajda- certyfikowany specjalista terapii uzależnień od narkotyków, wieloletni pracownik Ośrodków Leczenia Uzależnień, Lider i Kierownik Ośrodka Leczenia Terapii i Rehabilitacji Uzależnień dla Dzieci i Młodzieży

Czytaj więcej

Rodziny wspierające

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bieruniu poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji rodzin wspierających. Funkcjonowanie rodzin wspierających reguluje ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 575 z późn. zm.). Zadaniem rodziny wspierającej jest aktywna pomoc w przezwyciężeniu trudnych sytuacji w rodzinie wspieranej. Formy takiej pomocy mogą być bardzo różne, uzależnione są od współpracy między

Czytaj więcej

Powrót do góry