Miesiąc: Listopad 2020

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na wykonanie zadania: „Zapewnienie, dowożenie i wydawanie posiłku dla osób uprawnionych przez Zamawiającego z terenu Gminy Bieruń”

1. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na wykonanie zadania: „Zapewnienie, dowożenie i wydawanie posiłku dla osób uprawnionych przez Zamawiającego z terenu Gminy Bieruń” nie podlegającego procedurom Prawa zamówień publicznych. Informacja w załączniku: posiłki BS ogłoszenia 2020 r. posiłki BS ogłoszenie 2. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na wykonanie zadania: „Zapewnienie, dowożenie i wydawanie posiłku dla osób uprawnionych przez Zamawiającego z terenu Gminy Bieruń” nie podlegającego procedurom Prawa zamówień publicznych.

Czytaj więcej

Komunikat w sprawie wniosków o wydanie zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego

  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bieruniu – Dział Świadczeń i Spraw Alimentacyjnych informuje, iż osoby fizyczne, które zamierzają ubiegać się o dofinansowanie z Narodowego lub Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska mogą składać w tutejszym Ośrodku wnioski o wydanie zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego. Zaświadczenia wydawane są w terminie 7 dni od daty wpływu do tutejszego Ośrodka prawidłowo wypełnionego wniosku,

Czytaj więcej

Powrót do góry