Konsultacje społeczne dotyczące funkcjonowania Straży Miejskiej

Szanowni Państwo!

W związku z trwającą od dłuższego czasu dyskusją na temat potrzeby funkcjonowania Straży Miejskiej w Bieruniu, Burmistrz Miasta Bierunia postanowił przeprowadzić konsultacje społeczne, z którymi dotrzeć pragnie do wszystkich Mieszkańców. Celem konsultacji jest uzyskanie jak najpełniejszej opinii naszej społeczności w tej kwestii.

Straż Miejska istnieje w Bieruniu od prawie 27 lat i pełni bardzo ważną rolę. Chociaż obecnie przez Polskę przetacza się dyskusja na temat potrzeby istnienia Straży Miejskiej w poszczególnych gminach, a bieruńska formacja nie jest pozbawiona niedociągnięć, warto zwrócić uwagę, że Straż Miejska w naszym mieście realizuje szereg zadań na rzecz lokalnej społeczności.

Do najważniejszych zadań Straży Miejskiej należy m.in.:

 • Utrzymywanie całodobowej służby w charakterze centrum operacyjnego miasta
 • Obsługa monitoringu miejskiego
 • Przyjmowanie całodobowo zgłoszeń pod bezpłatnym numerem 986 i podejmowanie interwencji
 • Zbieranie informacji o usterkach w infrastrukturze miejskiej i przekazywanie ich do właściwych komórek (nadzorowanie rejestru usterek, typu: drogi, chodniki, oświetlenie, ławki, kosze na śmieci, znaki drogowe, itp.)
 • Ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych
 • Reagowanie w sytuacjach kryzysowych oraz koordynowanie akcji ratunkowych i ewakuacyjnych np.: powódź, nawałnice
 • Kontrolowanie palenisk i jakości paliwa stałego używanego w domowych kotłowniach
 • Bieżąca współpraca z Policją i wspólne patrole
 • Kierowanie ruchem drogowym
 • Zabezpieczanie imprez i wydarzeń organizowanych na terenie miasta
 • Prowadzenie akcji edukacyjnych i kampanii informacyjnych
 • Podejmowanie interwencji związanych z bezpańskimi psami oraz rannymi i martwymi zwierzętami
 • Udzielanie pomocy osobom bezdomnym przebywającym na mrozie.

Każdego roku Straż Miejska w Bieruniu przyjmuje blisko 4000 zgłoszeń płynących od mieszkańców Bierunia. Średnio podejmuje ponad 10 000 reakcji, w tym różnego rodzaju działania kontrolne, interwencyjne i prewencyjne.

Już dziś rozpoczynają się konsultacje społeczne, które potrwają do końca roku 2018 (31 grudnia). Ich wyniki będą stanowić podstawę do podjęcia w styczniu przez Radę Miejską decyzji co do przyszłości Straży Miejskiej w Bieruniu.

Konsultacje społeczne mają formę ankiety. W konsultacjach można wziąć udział poprzez:

a)      wypełnienie kwestionariusza ankietowego w formie online

ANKIETA

b)      złożenie kwestionariusza ankietowego w formie papierowej w:

 1. Urzędzie Miejskim w Bieruniu – ul. Rynek 14
 2. Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej – ul. Jagiełły 1
 3. Bieruńskim Ośrodku Sportu i Rekreacji – ul. Warszawska 270
 4. Bieruńskim Centrum Usług – ul. Chemików 39
 5. Bieruńskim Ośrodku Kultury – ul. Spiżowa 4
 6. Szkole Podstawowej nr 1 – ul. Krakowska 30
 7. Szkole Podstawowej nr 1 (byłe gimnazjum) – ul. Licealna 17 a
 8. Szkole Podstawowej nr 3 – ul. Węglowa 11
 9. Szkole Podstawowej nr 3 (byłe gimnazjum) – ul. Warszawska 294
 10. Miejskiej Bibliotece Publicznej nr 1- ul. Chemików 45
 11. Przedszkolu nr 1 – ul. Chemików 33
 12. Przedszkolu nr 2 – ul. Warszawska 230
 13. Przedszkolu nr 3 – ul. Bociania 1
 14. Filii przedszkola nr 2 – ul. Bijasowicka 58
 15. Filii przedszkola nr 2 – ul. Mielęckiego 29
 16. Filii przedszkola nr 1 – ul. Kamienna 17
 17. Pływalni – ul. Kadłubowa 15
 18. Pływalni – ul. Węglowa 11
 19. Hali Sportowej – ul. Warszawska 294 a
 20. Hali Sportowej – ul. Szarych Szeregów 15

(W godzinach pracy tych placówek)

c)      przesłanie kwestionariusza ankietowego pocztą tradycyjną na adres Urzędu Miejskiego w Bieruniu

d)     przesłanie skanu  wypełnionego kwestionariusza za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: urzad@um.bierun.pl.

Formularz ankiety pobrać można na miejscu (w wymienionych punktach) lub ze strony internetowej Urzędu Miejskiego

Formularze dostępne będą również w najbliższym numerze miesięcznika „RODNIA”.

Aby ankieta uznana była za poprawnie wypełnioną, niezbędne jest podanie w niej swoich danych. Pozwoli to na sprawne przeprowadzenie konsultacji i weryfikacje danych.

Dodatkowych informacji udziela Wydział Komunikacji Społecznej urzędu Miejskiego w Bieruniu. Telefon: 32 324 24 18.

Powrót do góry