Aktualności

Informacja

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bieruniu informuje, że z uwagi na sytuację osobistą Pani Anny Marii Wesołowskiej wykłady w dniu 13 września 2021 roku w DK „Jutrzenka” w Bieruniu przy ul. Spiżowej 4, pt. „Wolność słowa a hejt nowe formy profilaktyki w świetle współczesnych zagrożeń  cyberprzemocy, przemocy rówieśniczej i przemocy domowej” poprowadzi Sędzia Pan Artur Lipiński.

Czytaj więcej

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonanie zadania:

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonanie zadania:Kraków 2021 r. Zorganizowanie wycieczki profilaktyczno – integracyjnej w ramach projektu z Funduszy Europejskich „Daj sobie szansę – podniesienie jakości i dostępności usług wsparcia rodziny, wspierające proces deinstytucjonalizacji” dla podopiecznych i ich rodziców/opiekunów prawnych Świetlicy Wsparcia Dziennego o Charakterze Opiekuńczym „Nadzieja” w Bieruniu

Czytaj więcej

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na wykonanie zadania ,,Przygotowanie i dostawa posiłków dla uczestników zajęć Dziennego Domu ,,Senior+” w Bieruniu nie podlegającego procedurom Prawa zamówień publicznych.

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na wykonanie zadania ,,Przygotowanie i dostawa posiłków dla uczestników zajęć Dziennego Domu ,,Senior+” w Bieruniu nie podlegającego procedurom Prawa zamówień publicznych. Posiłki DDS 6.2021

Czytaj więcej

Powrót do góry