Aktywne wakacje w naszych świetlicach

Wychowankowie Świetlic Wsparcia Dziennego o Charakterze Opiekuńczym: „Iskierka” i „Nadzieja” działających przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bieruniu w ramach aktywnych wakacji 2016r. uczestniczyli w wakacyjnych wycieczkach z elementami zajęć profilaktycznych. Zwiedzili następujące miejsca: ZOO we Wrocławiu, Miasteczko Twin Pigs w Żorach, Kopalnię Srebra w Tarnowskich Górach, Energylandię w Zatorze.

Swoją przygodę wakacyjną wychowankowie wraz z rodzicami rozpoczęli od zwiedzania ZOO we Wrocławiu. Największe wrażenie zrobiło na nich Afrykanarium , a w nim, nowe gatunki zwierząt, które mogli obserwować w ich naturalnym środowisku. Przygodę z naturą zakończyli wspólną zabawą profilaktyczną.

W drugiej wakacyjnej wycieczce edukacyjno-profilaktycznej obserwowali zasady funkcjonowania Miasteczka Twin Pigs w Żorach. W czasie zwiedzania szukali odpowiedzi na pytanie: „Jak zwalczano złość na Dzikim Zachodzie?”. Każdy z wychowanków na podstawie uzyskanych wiadomości miał za zadanie stworzyć Kodeks Poprawnego Zachowania na Dzikim Zachodzie. Kolejną atrakcją było zwiedzanie Muzeum Ognia, gdzie w sposób interaktywny mogli dowiedzieć się w jakiej temperaturze spalana jest nafta, która część ciała jest najcieplejsza oraz w jaki sposób w przeszłości uzyskiwano białą farbę.
Kolejnym etapem wakacyjnej przygody była wycieczka do Tarnowskich Gór. Dzieci zwiedzały była: Kopalnię Srebra, Skansen Maszyn Parowych dodatkowo: Sztolnię Czarnego Pstrąga Zamek w Starych Tarnowcach oraz rynek. W trakcie wycieczki odbywały się również zajęcia profilaktyczne pt.: „Czy świat rządzi pieniądzem czy pieniądz światem?”, Głównym celem zajęć było kształtowanie właściwych postaw moralno- społecznych.

Ostatnia wycieczka profilaktyczna w ramach aktywnych wakacji miała miejsce w Parku Rozrywki w Zatorze. Wychowankowie wspólnie spędzili czas w „Energylandii”, pamiętając przede wszystkim o podstawowej wakacyjnej zasadzie „wspólna zabawa bez używek”. W czasie tej wycieczki również zrealizowano zajęcia profilaktyczne promujące zdrowy, aktywny styl życia. Po wyczerpujących rollercosterach i relaksacyjnej strefie wodnej, wychowankowie w rysunkowej formie mieli za zadanie dokończyć zdanie: „Dla mnie życie bez używek to…”

Powrót do góry