„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019-2020

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bieruniu uprzejmie informuje, iż ruszyła edycja programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019-2020 ogłoszona przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Program finansowany jest ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Osoby te będą miały możliwość skorzystania z pomocy asystenta m.in. przy wykonywaniu codziennych czynności, załatwieniu spraw urzędowych czy podejmowaniu aktywności społecznej. Osoby zainteresowane powyższym programem oraz wszelkie pytania prosimy kierować do pracownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bieruniu Pani Katarzyny Wiśniewskiej pod numer telefonem  32/216 21 76.

Ponadto informacje na temat programu dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: https://www.gov.pl/web/rodzina/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-w-ramach-programu-asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej—edycja-2019-2020

Powrót do góry