Fundusz Alimentacyjny

Wniosek o ustalenia prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego (122KB)

Załącznik do wniosku o ustalenia prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego (96KB)

Oświadczenie wnioskodawcy o dochodach swoich albo członka rodziny osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy, innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.) (429KB)

Oświadczenie wnioskodawcy o wysokości jego składek na ubezpieczenie zdrowotne albo składek członka rodziny w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy — oświadczenie dotyczy tylko osób, które mają opłacone składki zdrowotne od dochodów z tytułu emerytury lub renty w KRUS (78KB) (78)

Oświadczenie wnioskodawcy o wielkości jego gospodarstwa rolnego albo gospodarstwa członka rodziny wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy (78KB)

Oświadczenie wnioskodawcy o bezskuteczności egzekucji alimentów (983KB)

Oświadczenie wnioskodawcy o miejscu zamieszkania,wieku, zatrudnieniu i sytuacji ekonomicznej osób zobowiązanych względem osoby uprawnionej do alimentacji, innych niż dłużnik alimentacyjny (386KB)

Wzór zaświadczenia o bezskuteczności egzekucji alimentów (225KB)

Klauz informacyjna (279KB)

Powrót do góry