Komunikat w sprawie przyjmowania wniosków o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy 2016/2017

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bieruniu informuje, iż od dnia 01 SIERPNIA 2016 r. przyjmowane są wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy 2016/2017.

Stosowne wnioski można pobrać i złożyć w siedzibie Działu Świadczeń i Spraw Alimentacyjnych tutejszego MOPS – segment A (budynek parterowy) w pok. 021.

Niezbędne druki udostępniono również do pobrania na stronie internetowej Ośrodka w zakładce Świadczenia Rodzinne i Fundusz Alimentacyjny – Pliki do pobrania.
Informujemy ponadto, iż w przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na kolejny okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami:

  • do dnia 31 sierpnia 2016 r. – ustalenie prawa do świadczenia oraz wypłata tego świadczenia przysługująca za miesiąc październik następuje do dnia 31 października 2016 r.,
  • w okresie od dnia 01 września 2016 r. do dnia 31 października 2016 r. – ustalenie prawa do świadczenia oraz wypłata świadczenia przysługującego za miesiąc październik następuje do dnia 30 listopada 2016 r.

Nadmieniamy, iż dokumenty, które należy dołączyć do wniosku o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego określa art. 15 ustawy z dnia 07 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j.: Dz.U. z 2016 r. poz. 169 z późn. zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 08 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz wzorów wniosku, zaświadczeń i oświadczeń o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego (Dz.U. z 2015r. poz. 2229).

Wszelkich informacji w sprawie ustalania prawa do świadczenia wychowawczego udziela Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – Dział Świadczeń i Spraw Alimentacyjnych
Tel. 32 216 22 96

 

Powrót do góry