Komunikat w sprawie zmiany z dniem 01 stycznia 2019 r. wysokości świadczenia pielęgnacyjnego.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bieruniu – Dział Świadczeń i Spraw Alimentacyjnych informuje, iż od dnia 01 stycznia 2019 r. wysokość świadczenia pielęgnacyjnego wynosi 1 583,00 zł miesięcznie.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 3-3d ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j.: Dz. U. z 2018 r., poz. 2220) w zw. z Obwieszczeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 09 listopada 2018 r. w sprawie kwoty świadczenia pielęgnacyjnego w roku 2019
(M.P. z 2018 r., poz. 1099)

Wszelkich informacji w sprawach dotyczących świadczeń rodzinnych udziela Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – Dział Świadczeń i Spraw Alimentacyjnych, tel. 32 216 22 96

Powrót do góry