Komunikat w sprawie przyjmowania wniosków o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych na okres zasiłkowy 2016/2017.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bieruniu informuje, iż od dnia 01 WRZEŚNIA 2016 r. przyjmowane będą wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych (tj. zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami oraz specjalnych zasiłków opiekuńczych) na okres zasiłkowy 2016/2017.

Stosowne wnioski można pobrać i złożyć w siedzibie Działu Świadczeń i Spraw Alimentacyjnych tutejszego MOPS – segment A (budynek parterowy) w pok. 019 i pok. 020.

Niezbędne druki udostępniono również do pobrania na stronie internetowej Ośrodka – www.mops.bierun.pl w zakładce Świadczenia Rodzinne i Fundusz Alimentacyjny – Pliki do pobrania.

Informujemy ponadto, iż w przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na kolejny okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami:

  • do dnia 30 września 2016 r. – ustalenie prawa do świadczeń oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 30 listopada 2016 r.,
  • w okresie od dnia 01 października 2016 r. do dnia 30 listopada 2016 r. – ustalenie prawa do świadczeń oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 31 grudnia 2016 r.

Nadmieniamy, iż dokumenty, które należy dołączyć do wniosku o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych określa art. 23 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j.: Dz. U. z 2015 r. poz. 114 z późn. zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 08 grudnia 2015 r. w sprawie postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz. U. z 2015r. poz. 2284).

Wszelkich informacji w sprawie ustalania prawa do świadczeń rodzinnych udziela Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – Dział Świadczeń i Spraw Alimentacyjnych tel. 32 216 22 96

Powrót do góry