„Rodzina 500+”. Komunikat w sprawie przyjmowania wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na okres 2017/2018

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bieruniu, w związku z licznymi zapytaniami napływającymi do tutejszego Ośrodka informuje, iż pierwszy okres, na który ustalone zostało prawo do świadczenia wychowawczego kończy się z dniem 30 września 2017 r.

W związku z powyższym wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń wychowawczych na kolejny okres, trwający od dnia 01 października 2017 r. do dnia 30 września 2018 r., przyjmowane będą od dnia 01 sierpnia 2017 r.

Jednocześnie informujemy, iż w przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia wychowawcze na kolejny okres złoży wniosek wraz z dokumentami:

  • do dnia 31 sierpnia 2017 r. – ustalenie prawa do świadczenia oraz wypłata tego świadczenia przysługująca za miesiąc październik nastąpi do dnia 31 października 2017 r.,
  • w okresie od dnia 01 września 2017 r. do dnia 31 października 2017 r. – ustalenie prawa do świadczenia oraz wypłata świadczenia przysługującego za miesiąc październik nastąpi do dnia 30 listopada 2017 r.

Dodatkowych informacji w sprawie ustalania prawa do świadczenia wychowawczego udziela Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – Dział Świadczeń i Spraw Alimentacyjnych, tel. 32 216 22 96

Powrót do góry