Rozpoczyna się rekrutacja do Dziennego Domu „Senior+”


Serdecznie zapraszamy Seniorów do udziału w zajęciach Dziennego Domu ,,Senior+”.

Zajęcia organizowane są w ramach Programu Wieloletniego ,,Senior+” na lata 2015 – 2020 współfinansowanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz środków własnych gminy Bieruń.

Celem Programu jest w szczególności zapewnienie wsparcia seniorom (osobom nieaktywnym zawodowo w wieku 60+) przez umożliwienie korzystania z oferty na rzecz społecznej aktywności, w tym oferty prozdrowotnej, obejmującej także usługi w zakresie aktywizacji ruchowej, oferty edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej i opiekuńczej, w zależności od potrzeb stwierdzonych w środowisku lokalnym.

Zajęcia, w Dziennym Domu ,,Senior+”, skierowane są do osób, które łącznie spełnią następujące warunki:

  • ukończyły 60 roku życia,
  • mieszkają na terenie gminy Bieruń,
  • nie mają przeciwwskazań do udziału w zajęciach rehabilitacyjnych,

W pierwszej kolejności przyjmowane będą osoby zamieszkujące samotnie oraz ważna jest kolejność zgłoszeń.

Uczestnikom proponujemy:

  • dostęp do zajęć przez 8 godzin dziennie od poniedziałku do piątku,
  • usługi socjalne, w tym ciepły posiłek,
  • terapię zajęciową,
  • zajęcia edukacyjne,
  • zajęcia aktywności ruchowej,
  • zajęcia kulinarne.

Aby zgłosić się do udziału w zajęciach Dziennego Domu ,,Senior+” należy wypełnić kwestionariusz. Kwestionariusz załączamy poniżej wraz z zaświadczeniem lekarskim. Druk kwestionariusz dostępny jest także w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bieruniu ul. Władysława Jagiełły 1 oraz w Punkcie Terenowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, ul. Chemików 139 w Bieruniu (II piętro).

Zgłoszenia będą przyjmowane tylko w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bieruniu, ul. Władysława Jagiełły 1 w poniedziałki w godz. 9.00-17.00, od wtorku do czwartku w godz. 7.30-15.30 oraz w piątek od 7.30 do 14.00.

Rekrutacja trwa do 26 stycznia 2018r.

Wszelkich informacji udziela Koordynator Dziennego Domu „Senior+” – Pani Bogusława Miernik, tel. 607-938-549 w godzinach pracy Ośrodka.

Pliki do pobrania:

Kwestionariusz zgłoszeniowy (437KB)

Zaświadczenie lekarskie (311KB)

Powrót do góry