Spotkanie informacyjne

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bieruniu, zaprasza na spotkanie
informacyjne dot. 500+ świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do
samodzielnej egzystencji. Szczegółowych informacji udzielać będą
oddelegowani pracownicy ZUS
w dniu 30.09.2019 r. i 14.10.2019 r. w godzinach od 12:00 do 14:00 w
siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bieruniu – budynek
parterowy segment A, pokój A022.

 

Powrót do góry