Zaproszenie do złożenia oferty

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bieruniu zaprasza do złożenia propozycji cenowej na wykonanie zadania:
„Sprzedaż i sukcesywna dostawa materiałów biurowych dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bieruniu” nie podlegającego procedurom Prawa zamówień publicznych.

pdf Specyfikacja zaproszenia (747KB)

Powrót do góry