Zaproszenie do złożenia oferty

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bieruniu zaprasza do złożenia cennika na rok 2019 oraz 2020 dotyczącego kosztów pobytu w noclegowni dla osób bezdomnych z terenu Gminy Bieruń.

Usługa tymczasowego schronienia będzie świadczona dla osób bezdomnych (kobiet i mężczyzn) w postaci noclegowni w oparciu o art. 48a ust. 3, 5, 8, art. 101 ust. 3 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12.03.2004 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507).

Termin składania ofert obowiązuje do dnia 06.09.2019 r.

Oferty należy składać w formie papierowej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bieruniu                                             ul. Wł. Jagiełły 1.

Powrót do góry