Zaproszenie do złożenia oferty

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bieruniu zaprasza do złożenia cennika na rok 2020 dotyczącego kosztów pobytu i wyżywienia w schronisku dla osób bezdomnych. Prosimy również o podanie: numeru konta do wpłat za realizowane usługi, kosztorysu za osobodzień pobytu, adresów oddziałów schronisk.

Usługa schronienia będzie świadczona dla osób bezdomnych (kobiet i mężczyzn) w postaci:

– schroniska dla osób bezdomnych, których ostatnim miejscem zameldowania jest Gmina Bieruń w oparciu o art. 48, art.  48a ust. 1, 2, art. 101 ust 2 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507).

Termin złożenia cennika obowiązuje do dnia 06.09.2018 r. do godz. 13.00.

Powrót do góry