Zaproszenie

Burmistrz Miasta Bierunia
Krystian Grzesica
oraz
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bieruniu
Piotr Ćwiękała
serdecznie zapraszają
MIESZKAŃCÓW
na konferencję
„Bieruń bez przemocy”,
która odbędzie się 28 listopada 2017 r., o godz. 9:00
w kinoteatrze „Jutrzenka” w Bieruniu, przy ul. Spiżowej 4.

Program konferencji:

 • godz. 9 00   Rozpoczęcie konferencji.
 • godz. 9 30   Przedstawienie „Gdzie Ona jest” – Artystyczna Grupa Antyprzemocowa Art. 207 z  Bielska – Białej.
 • godz. 10 00 „Realizacja zadań Policji w zakresie ochrony praw człowieka” – młodszy inspektor Krzysztof Kazek – Pełnomocnik Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach ds. Ochrony Praw Człowieka.
 • godz. 10 30 Nowelizacja kodeksu karnego w perspektywie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” –  Grzegorz Wrona, doktor nauk prawnych.
 • godz. 11 30 Przerwa kawowa.
 • godz. 11 45 Sprawca i ofiara/y przemocy w świetle koordynacji działań w zakresie przeciwdziałania i zwalczania przemocy domowej” Henryk Pawlaczyk, Naczelnik Wydziału Kurateli w Departamencie Wykonywania Orzeczeń i Probacji Ministerstwa Sprawiedliwości w Warszawie.
 • godz. 12 45 „Sytuacja dziecka krzywdzonego w rodzinie” – Małgorzata Szulik, psycholog, psychoterapeuta, specjalista ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie PARPA.
 • godz. 13 30  Lunch.
 • godz. 14 00 Różne aspekty przemocy wobec osób starszych” –  dr Przemysław Sawaryn.
 • godz. 14 30  Raport z diagnozy zjawiska przemocy w rodzinie w gminie Bieruń – firma INVESIS z  Krakowa.
 • godz. 15 00  Zakończenie konferencji.

Powrót do góry