Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bieruniu informuje, że w związku z ogłoszonym zaproszeniem do złożenia propozycji cenowej na wykonanie zadania: „Sprzedaż i sukcesywna dostawa materiałów biurowych dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bieruniu” w oparciu o kryterium ceny została wybrana najkorzystniejsza oferta:
LUKA Sp. z o.o.,
z siedzibą w Katowicach ul. Siemianowicka 7D, 40-301 Katowice.

W postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania cenowego zostały złożone cztery oferty niepodlegająca odrzuceniu.

Powrót do góry